Підсумкова атестація здобувачів вищої освіти освітнього ступеня “Магістр” зі спеціальності 017 “Фізична культура і спорт”

19-27 грудня відбулась підсумкова атестація здобувачів вищої освіти освітнього ступеня “Магістр” зі спеціальності 017 “Фізична культура і спорт”.
Форма атестації – кваліфікаційний екзамен та захист кваліфікаційної роботи магістра.
За результатами проведення атестації, яка відбувалася за допомогою дистанційних технологій, екзаменаційна комісія постановила присвоїти здобувачам вищої освіти кваліфікацію «магістр фізичної культури і спорту». Здобувачі показали достатній рівень теоретичних знань зі спеціальності.