Атестація студентів

Кафедра фізичного виховання і спорту

публічна інформація

Спеціальність "Фізична культура і спорт"

Накази про затвердження тем і керівників кваліфікаційних робіт магістрів

Графік виконання магістерських робіт 2021

Програма атестації бакалавра 2022 н.р.

Розклад підсумкової атестації здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістр 2022-2023 н.р. 

Програма вступного іспиту при прийомі на навчання в аспірантурі