Науково-дослідна робота

Кафедра фізичного виховання і спорту

публічна інформація

Державний реєстраційний номер: 0121U113654

Назва роботи:

Біосоціокультурні аспекти підготовки студентів на сучасному етапі розвитку спорту

Biosocial and cultural aspects of student training at the present stage of sports development

Галузь застосування: Освіта, Педагогіка, Фізична культура і спорт

Етапи виконання:

З 01.10.2021 по 10.2026

Остаточний звіт – Дослідження перспективних шляхів удосконалення підготовки студентів засобами і методами різних видів спорту