ІХ Міжнародна науково-методична конференція

ІХ Міжнародна науково-методична конференція

«Інноваційні технології в системі підвищення кваліфікації фахівців фізичного виховання і спорту»

 

Шановні колеги!

Сумський державний університет запрошує Вас прийняти участь у ІХ Міжнародній науково-методичній конференції «Інноваційні технології в системі підвищення кваліфікації фахівців фізичного виховання і спорту», яка відбудеться 11 листопада 2022 року.

Напрями роботи: 

1) модернізація системи фізичного виховання у закладах вищої освіти.

2) технології e-learning в системі підвищення кваліфікації фахівців фізичного виховання і спорту; 

3) підвищення якості освіти в системі фізичного виховання і спорту; 

4) сучасні технології навчання плаванню дітей; 

5) формування здорового способу життя студентської молоді; 

6) соціально-економічні та програмно-нормативні засади підвищення кваліфікації фахівців фізичного виховання і спорту; 

7) оздоровлення, фізична реабілітація та рухова рекреація різних груп населення.

 

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська, польська. Організатори рекомендують подавати тези доповідей англійською мовою.

Планується видання збірника тез доповідей конференції в електронному вигляді.

Для участі у конференції необхідно до 28.10.2022 р. подати до оргкомітету заявку та тези доповідей на електронну пошту kfv@sport.sumdu.edu.ua

Ім’я файлу повинно включати прізвище автора та № бажаного напряму конференції (Приклад: Петренко 3).

 

Важлива інформація: 

Вимоги до оформлення тез

Заявка на участь у конференції

 

Контакти:

Долгова Наталія Олександрівна 

Тел.:+38 (050) 55–77–956 

E-mail: natali.dolgova70@ukr.net

Голубнича Ірина Олександрівна

Тел.: + 38 (066) 73–18–304 

E-mail: i.holubnycha@uabs.sumdu.edu.ua

Сумський державний університет, 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2.